Jak pomagamy?

Oferujemy Ci poniższe formy współpracy

 

Dopasowaliśmy je tak, by optymalnie spełniały potrzeby terapeutyczne i prowadziły do korzystnych dla Ciebie efektów terapii.

To spotkanie dwóch osób, podczas którego przy pomocy odpowiednich pytań jedna z nich pomaga drugiej odkryć jej mądrość – niekiedy jest to terapeuta 😉 Podczas sesji indywidualnej spotkasz życzliwą Ci osobę, która dzięki swojej wiedzy i zawodowemu doświadczeniu postara się pomóc Ci znaleźć najlepszą, choć nie zawsze łatwą, drogę do szczęśliwszego życia. Nie stanie się to w ciągu jednego spotkania – długość Waszej wspólnej drogi w zależności od celu ustalisz z terapeutką prowadzącą.

Czas trwania: 50 min raz w tygodniu

Jest spotkaniem w gronie kilku osób, podczas którego możesz odkryć schematy rządzące Twoimi relacjami z ludźmi w codziennym życiu. Grupa terapeutyczna jest mikrokosmosem odwzorującym to, jak działamy w kontaktach interpersonalnych na co dzień. Dzięki niej możesz dokonać wglądu i zmienić swoje dotychczasowe schematy działania w celu poprawy relacji z innymi.

Czas trwania: 120 min raz w tygodniu

Spotkanie grupowe poświęcone wybranym, ważnym dla uczestników tematom. Najczęściej składa się z elementów psychoedukacyjnych i części ćwiczeniowej, która umożliwia nabycie nowych umiejętności.

Czas trwania: do uzgodnienia z prowadzącym

 

Porada psychologiczna (lub pedagogiczna) to spotkanie poświęcone  konkretnemu, indywidualnemu  problemowi. W trakcie tej rozmowy klient może otrzymać wskazówki dotyczące możliwych rozwiązań omawianej sytuacji i razem z terapeutą rozważyć najlepsze rozwiązania. W odróżnieniu od psychoterapii celem porady psychologicznej nie jest leczenie. W zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się może obejmować od jednego do kilku spotkań.

Czas trwania: 50 min

To nasze pierwsze spotkanie. W zależności od rodzaju problemu może być ich więcej. Jego celem jest zorientowanie się w ogólnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny i rozpoznanie problemów do pracy terapeutycznej, a także ustalenie takiej formy pomocy, która umożliwi klientowi osiągnięcie oczekiwanych efektów.

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem diagnostycznym.

Czas trwania: 50 min.

Psychoterapia długoterminowa to proces, który prowadzi do głębszego poznania siebie, zdobycia świadomości motywów swoich decyzji i działań, dotarcie do przeżywanych uczuć. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są  przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby. Celem takiej pracy jest poprawa funkcjonowania w życiu codziennym.

Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 50 min.

Terapia par i małżeństw jest kierowana do partnerów, którzy mają problemy w związkach (partnerskich, małżeńskich), także z problemami innymi niż uzależnienia. Tego rodzaju pomoc kierowana jest do osób, które w swoich relacjach doświadczają niezrozumienia i braku satysfakcji. Spotkania z psychologiem są okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak stworzyć związek, który będzie zaspokajał potrzeby obu stron, a wspólne życie będzie coraz pełniejsze i świadome. Psychoterapia małżeństw i par opiera się między innymi na zrozumieniu własnych potrzeb, oczekiwań wobec drugiej strony i rozwiązaniu problemów z komunikacją.

Wizyty odbywają się raz – dwa razy w miesiącu i trwają 90 min.