Anna Malesa

magister nauk humanistycznych, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem certyfikowaną terapeutką leczenia uzależnień i współuzależnienia (certyfikat nr 1168) z 13-letnim doświadczeniem pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i/lub czynności oraz z ich rodzinami. Prowadzę sesje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną i grupową na różnych etapach leczenia, także zajęcia związane z rozwojem osobistym po pogłębionej fazie terapii odwykowej. Po ukończeniu studiów humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, w 2009r. rozpoczęłam Studium Pomocy Psychologicznej (PTP), po nim zaś Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia pod auspicjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ukończone w 2012r. tytułem certyfikowanego specjalisty leczenia uzależnień i współuzależnienia. Pracowałam dotąd z osobami uzależnionymi w łódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Współuzależnienia i Stanów Kryzysowych przy fundacji „Uwolnienie” w Łodzi, w prywatnych gabinetach („Między Słowami” w Łodzi, „Sens” w Mińsku Mazowieckim), a także prowadziłam terapię grupową i indywidualną w łódzkim zakładzie karnym czy gminnym ośrodku pomocy społecznej. Przez dwa lata pracowałam w Szpitalu MSWiA w Otwocku w Oddziale Leczenia Uzależnień; kilka lat prowadziłam również grupę wsparcia i konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin w Stowarzyszeniu „Krokus-Wiązowna” Pracuję w nurcie integracyjnej psychoterapii uzależnień, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W moim odczuciu celem psychoterapii uzależnień nie jest samo utrzymywanie abstynencji. Efektem terapii powinno być atrakcyjne i szczęśliwe życie – tak, by powroty do picia czy brania wydawały się kompletnie pozbawione sensu. Mam nadzieję nadal pomagać w tym osobom uzależnionym i wspierać ich rodziny.