Dorota Czok

magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą uzależnień. Studiowałam na Wydziale Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, szkolenie z podstaw systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, a w roku 2011 uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywałam: pracując (przez kilka pierwszych lat pracy zawodowej) z młodzieżą w Ośrodku Stacjonarnym leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Karan w Warszawie oraz w Powiatowym Gimnazjum przy Zespole Ognisk Wychowawczych w Świdrze, pracując z osobami dorosłymi (w depresji, chorymi psychicznie, z zaburzeniami osobowości, z nerwicą, w kryzysach życiowych, z trudnościami w relacjach) w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku oraz osobami dorosłymi uzależnionymi (od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu) w oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku (przez kilkanaście ostatnich lat). Swoją pracę terapeutyczną superwizuję pod okiem certyfikowanego superwizora. Prowadzę terapię w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym z elementami terapii behawioralno-poznawczej, korzystając również z elementów pracy innych szkół terapeutycznych. Ważne jest dla mnie zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej, sprzyjającej otwieraniu się, poszukiwaniu przez klienta własnych sposobów rozwiązań, jak również sprzyjającej rozwojowi osobistemu. Każdy zgłaszający się po pomoc klient jest dla mnie wyjątkowy. Staram się poszukiwać i korzystać z jego zasobów oraz mocnych stron w rozwiązywaniu problemów, z którymi się zgłasza. Jestem przekonana, że moment, w którym zaczyna się szukać pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów może być początkiem bardziej satysfakcjonującego życia.