Joanna Milczarek

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia (III rok) i trenerka umiejętności psychologicznych

Psychoterapeutka osób dorosłych. Z wykształcenia jestem magistrem socjologii ze specjalnością „Problemy terapii i rozwiązywanie konfliktów”, dyplomowanym pracownikiem socjalnym oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, którego jestem członkinią. Szkolenie jest w ramach 4-letniego cyklu organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Posiadam certyfikat umiejętności trenerskich. Jestem również trenerem umiejętności psychologicznych. Odbyłam szereg szkoleń oraz staż w Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Na co dzień pracuje jako terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie pracuję głównie z rodzicami. Bliski mi jest nurt humanistyczny w budowaniu relacji i pracy z pacjentem. Od zawsze ważne dla mnie jest spotkanie z drugim człowiekiem oraz twórcza i budująca wymiana pomiędzy naszymi światami wewnętrznymi w duchu wolności.