Katarzyna Rogala

specjalista psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży

Kierownik Ośrodka Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie ”Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”. Specjalista psychiatra dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku rozwojowym – zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, odżywiania, neurorozwojowych oraz terapią zaburzeń towarzyszących uzależnieniom u młodzieży. Dodatkowo posiada tytuł eksperta w dziedzinie zaburzeń snu u dzieci.