Małgorzata Wargocka

magister pedagogiki, socjoterapeuta, certyfikowana trenerka TZA- ART (Treningu Zastępowania Agresji)

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, certyfikowaną trenerką TZA- ART (Treningu Zastępowania Agresji) oraz pedagogiem specjalnym ukierunkowanym na pracę z osobami ze spektrum autyzmu. Od 2001 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, z ADHD, z różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i zdiagnozowanym zespołem Aspergera jako pedagog szkolny i nauczyciel wspomagający. Skończyłam Pedagogikę Ogólną na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowo socjoterapię oraz Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Ciągle doskonalę się w profesjonalnym wspieraniu dzieci i młodzieży wysoko wrażliwej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze, które mają problemy z samoregulacją własnych emocji i przestrzeganiem zasad społecznych. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych, grupowych, warsztatów dla rodziców oraz konsultacji.