Małgorzata Żalikowska

magister pedagogiki specjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień

W trakcie procesu certyfikacji w szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej Akademii Motywacji I Edukacji. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalizacja profilaktyka społeczna z resocjalizacją), certyfikowanym specjalistą uzależnień, realizatorem programu Candis, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Stale rozwijam się uczestnicząc w szkoleniach m.in. z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (szkolenie TSR I stopnia), z dialogu motywującego oraz dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień „Mały rycerz” w Warszawie, Klubie Abstynenta “Krokus” w Warszawie, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych „ELEUTERIA” w Warszawie, Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży w Wólce Przybójewskiej. Terapię postrzegam jako proces umożliwiający zadbanie o jakość życia, czas poznania siebie, zweryfikowania potrzeb, wprowadzenia zmian korzystając z własnych zasobów. Myśląc o psychoterapii bliskie są mi słowa Carla Rogersa – “Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech.” Pracę poddaję stałej superwizji.