ul. Londyńska 11
03-921 Warszawa – Saska Kępa

Olga Kostecka

magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Jestem absolwentką Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalność psychologia kliniczna i osobowości). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani oraz w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Swoje doświadczenie zdobywam w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie –  w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą, pracując z młodzieżą używającą alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych oraz w Centrum CBT w Warszawie, gdzie przeprowadzam porady diagnostyczne oraz porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo pracowałam w Centrum Odwykowym SPZOZ w Warszawie, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.

Regularnie dbam o doskonalenie swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach:

  • „Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń”
  • „Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W pracy najważniejsze jest dla mnie poznawanie drugiej osoby i wspólna droga do wyznaczonego celu, w której chcę Ci towarzyszyć. W relacji terapeutycznej ważna jest dla mnie empatia oraz wzajemna akceptacja.

W Ametis prowadzę konsultacje indywidualne z dziećmi i młodzieżą.

Shopping Basket