Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (trwa ono około czterech lat) w jednym z certyfikowanych szkół psychoterapii. Psychoterapeutami zostają osoby po studiach humanistycznych (nie tylko psychologicznych) lub medycznych. Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię, która jest metodą leczenia: zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe), zaburzeń osobowości, chorób psychosomatycznych oraz rozmaitych problemów natury psychologicznej.
To co jest leczące w psychoterapii to specyficzny rodzaj relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, opartej na zaufaniu, rozmowie oraz kontrakcie zawartym na początku terapii.

Kształci się w wybranym przez siebie podejściu terapeutycznym (ze względu na nie wybiera szkołę psychoterapii). Np.: terapia psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, Gestalt. W swojej pracy opiera się na teorii i metodyce tego podejścia terapeutycznego.
Zna mechanizmy powstawania problemów emocjonalnych (nie tylko zaburzeń)
i ich przepracowywania w relacji terapeutycznej.

Psychoterapeuta nie może przypisywać lekarstw, ale zdarza się, że proponuje pacjentowi konsultację psychiatryczną kiedy uzna, że pomocne w terapii będzie leczenie zintegrowane (farmakologia i psychoterapia).

Poznaj naszych wszystkich specjalistów