Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień –  to osoba, która ukończyła magisterskie studia humanistyczne, społeczne lub medyczne oraz 3-letnie szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin certyfikacyjny. W Polsce obowiązuje certyfikat wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie uzależnienia od narkotyków.

Specjalista psychoterapii uzależnień diagnozuje i prowadzi terapię osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych i/lub czynności. Robi to w formie sesji indywidualnych i grupowych. Prowadzi także terapię  bliskich osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie pracy nad mechanizmami współuzależnienia. Zajmuje się również prowadzeniem zajęć profilaktycznych  m.in. w szkołach, zakładach pracy, itp.

Poznaj naszych wszystkich specjalistów