ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to słowo znane już chyba każdemu. W powszechnym przekonaniu jest sposobem mówienia „nie”, jednak asertywność to znacznie szersze pojęcie. Mówiąc krótko asertywność to bycie w zgodzie z samym sobą, nie krzywdząc przy tym innych. Oznacza m.in. prawo do posiadania granic i ich obrony, co na skutek choroby alkoholowej zwykle mocno szwankuje u osoby uzależnionej. Asertywność zasadza się na przekonaniu „ja jestem ok i ty jesteś ok” – możemy mieć różne opinie, przekonania i podejście do życia, ale każde z nich może być w porządku. Takie podejście jest rzadkością w naszym kręgu kulturowym, w którym każdy próbuje nakłonić drugiego do swojej opinii. A opinie to tylko nasza wizja świata, nie prawda o nim.

Na dwóch skrajnych biegunach w rozwiązywaniu konfliktów znajdują się:

– uległość, czyli postępowanie zgodne z przekonaniami drugiej strony sporu, które dzieje się naszym kosztem;

– agresja – postępowanie mające na celu zdominowanie przeciwnika i „wygranie” konfliktu za wszelką cenę.

Po środku zaś znajduje się właśnie asertywność, która każdej stronie sporu daje prawo do różnych opinii i poglądów. Ponieważ (co dla wielu osób może być szokujące), możemy żyć ze sobą nie zgadzając się wzajemnie ze swoimi przekonaniami. Oczywiście z zastrzeżeniem, że na skutek tychże nie krzywdzimy drugiego człowieka i nie jesteśmy przez niego krzywdzeni.

Asertywność uwalnia, ponieważ będąc asertywnym mam prawo:

 1. Prosić o to, czego chcę, lecz nie wymagać tego.
 2. Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 3. Podejmować decyzję i ponosić ich skutki.
 4. Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.
 5. Do swojej prywatności.
 6. Decydować czy chcę się angażować w problemy innych ludzi.
 7. Zmieniać się i korzystać ze swoich praw.
 8. Popełniać błędy.
 9. Odnosić sukcesy.
 10. Zmieniać zdanie.
 11. Żyć swoim życiem i decydować się na to, co i kogo do niego zapraszam.
 12. Pozwalać sobie na robienie rzeczy, na które mam ochotę.

Stosowanie się do tych zasad (ponownie: z założeniem o nie krzywdzeniu drugiego człowieka), sprawia, że nasze życie staje się lepsze, zdrowienie łatwiejsze, a my wreszcie odnajdujemy oparcie w sobie.

Autor opracowania:

Anna Malesa, Ośrodek „Ametis”