Psychiatra

Psychiatra – to osoba, która ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim, posiada więc pełną wiedzę z zakresu anatomii oraz fizjologii człowieka. Następnie odbyła roczny staż, a potem minimum 5-letnią specjalizację w szpitalu psychiatrycznym lub innej placówce zajmującej się leczeniem zdrowia psychicznego.

Psychiatra stawia diagnozę po rozpoznaniu objawów i leczy choroby i zaburzenia psychiczne. Ma możliwość stosowania środków farmakologicznych. Nie ocenia, a opracowuje najlepszy kierunek leczenia w przypadku konkretnego pacjenta. Co więcej, obowiązuje go tajemnica zawodowa. Aktualnie coraz częściej proponowane są dwutorowe formy leczenia czyli połączenie farmakologii i psychoterapii (pacjent kierowany jest wówczas do psychoterapeuty albo sam prowadzi psychoterapię, jeśli posiada odpowiednie wykształcenie). Ma to miejsce np. w stanach depresyjnych, lękowych oraz zaburzeniach osobowości.

Poznaj naszych wszystkich specjalistów