Katarzyna Rogala

specjalista psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży