Interwencja kryzysowa

Interwencja Kryzysowa to działania na rzecz osób, które doświadczają trudnej sytuacji życiowej.

Interwencja kryzysowa to spotkania, w których celem jest wsparcie klienta, zapewnienie jego bezpieczeństwa oraz przywrócenie równowagi psychologicznej sprzed kryzysu. Jest krótkoterminowym wsparciem. Przeważnie trwa od 6 do 10 spotkań.

Intwerwencja kryzysowa - psychoterapia warszawa
Do obszarów pracy interwentów kryzysowych należą wsparcie osób:
  • w kryzysie żałoby,
  • doświadczających przemocy,
  • w sytuacji zagrożenia życia,
  • w trudnej sytuacji życiowej,
  • przechodzących przez kryzys rozwojowy, zdrowotny, sytuacyjny lub środowiskowy.

Poznaj nasz zespół.