Psychotraumatologia

Psychotraumatologia to dziedzina nauki, która zajmuje się wspieraniem psychologicznych systemów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także pracą nad długotrwałymi skutkami po stresie traumatycznym: trudności w regulacji emocji, zaburzeń zachowania czy trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Psychotraumatolog dokonuje diagnozy zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, które są następstwem zdarzeń o charakterze losowym tj. katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne oraz spowodowanych intencjonalnie przez osobę trzecią tj. przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt. Dodatkowo przeprowadza wczesną interwencję po traumatycznych doświadczeniach oraz terapię skoncentrowaną na traumie osób dorosłych. Dodatkowo pomoc mogą uzyskać również osoby, które doświadczają powikłanej żałoby po stracie kogoś bliskiego oraz osoby, które pośrednio uczestniczą w wydarzeniu traumatycznym np. policjanci, strażacy czy inne osoby ze służb.

Co może zaniepokoić w swoim zachowaniu i przeżywaniu, aby zwrócić się o pomoc?

  • silny lęk
  • powtarzające się, niechciane i stresujące wspomnienia lub sny dotyczące traumatycznego wydarzenia
  • unikanie ludzi, miejsc, rozmów, aktywności, które przypominają zdarzenie
  • trudności z koncentracją i pamięcią
  • poirytowanie i wybuchy gniewu
  • zaburzenia snu

Sesje psychotraumatologa w Centrum Psychoterapii Ametis prowadzi Olga Kostecka, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty.