Cyberprzemoc

PRZEMOC W SIECI NISZCZY, ZABIJA, UZALEŻNIA – NIE TYLKO DZIECI

O powyższym problemie inaczej mówilibyśmy dwa lata temu, inaczej natomiast mówimy dziś. W dobie pandemii odczuwamy konieczność i przyzwolenie na stałą obecność w Sieci. Czerpiemy z tego faktu wiele korzyści, lecz łatwo przekraczamy granicę bezpiecznego korzystania z Internetu, w wyniku czego możemy np. przypadkowo kontaktować się z treściami o charakterze przemocowym, paść ofiarą cyberprzemocy lub uzależnić się.

Jesteś ofiarą cyberprzemocy, kiedy:

 • Doświadczyłeś/łaś stalkingu (śledzenie, nagabywanie, nękanie i osaczanie ofiary przy pomocy mediów cyfrowych),
 • Doświadczasz internetowego hejtu (np. poprzez agresywne lub prześmiewcze komentarze na Facebooku lub forach internetowych),
 • Masz kontakt z niechcianymi treściami zawierającymi akty przemocy (np. przemoc seksualna, okrucieństwo wobec ludzi i/lub zwierząt) lub pornografię,
 • Zostałeś/łaś sfilmowana lub zrobiono Ci zdjęcia w sytuacji dla Ciebie krępującej lub uwłaczającej Twojej godności,
 • Byłeś/łaś adresatem gróźb karalnych przy użyciu komunikatorów i telefonów
 • Zostałeś/łaś okradziony/a lub oszukany/a (również na płaszczyźnie relacji miłosnych)

Konsekwencje doświadczania przemocy w Sieci i e-uzależnień to przede wszystkim  wyobcowanie, problemy w relacjach interpersonalnych, problemy szkolne i zawodowe, konsekwencje zdrowotne: pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (depresja, stany lękowe, przewlekły stres, drastyczne obniżenie poczucia własnej wartości, brak poczucia wpływu na własne życie, psychozy, Zespół Stresu Pourazowego, myśli i próby samobójcze).

Dostrzegając powyższe problemy nasz ośrodek proponuje:

 • Pomoc psychologiczną dzieciom i dorosłym:
  • Diagnoza problemu i psychoterapia indywidualna dzieci i dorosłych;
  • Psychoterapia uzależnień;
  • Grupa wsparcia (młodzież i dorośli).
 • Pomoc pedagogiczną:
  • Konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców;
  • Warsztaty dla rodziców „Konsole, telefony, gry – jak pomóc dzieciom?”;
  • Trening uważności w formie warsztatów dla rodziców;
  • Warsztaty „Moc ojca”;
  • Trening Zastępowania Agresji;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w formie zabaw i ćwiczeń dostosowanych do wieku dziecka
  • Współpraca z Fundacją „Muzyczni Czarodzieje”.
 • Opieka prawna partnerów AMETIS dla ofiar przemocy w sieci i ich bliskich, łącznie ze współpracą z organami ścigania, pomoc w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych:
 • Pomoc partnerów AMETIS w łagodzeniu skutków przemocy (np. usuwanie bezprawnych treści z sieci)