Osoby dorosłe

Osoby dorosłe

W zależności od zgłaszanego problemu i rozpoznania osoby dorosłe mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzimy również terapię par.

Komu pomagamy:

  • osobom, które nadużywają lub są uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) i czynności (hazardu, pracy, Internetu i in.)
  • pochodzą z rodzin alkoholowych lub w nich nadal żyją (Dorosłe Dzieci Alkoholików, współuzależnienie)
  • pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDD – dotkniętych przewlekłą chorobą jednego z jej członków: niepełnosprawnością, zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi; przewlekłą żałobą, traumatycznym rozwodem rodziców, przemocą)
  • są w sytuacji kryzysu: rozpad związku, smutek i żałoba po stracie, kryzys zawodowy, kryzys pandemiczny (są ofiarami i/lub świadkami covid-19, są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią – lekarze, pielęgniarki, służby medyczne)
  • przeżywają poczucie osamotnienia, smutku, przygnębienia, poczucie utraty sensu życia i braku motywacji do działania, trudności w podjęciu decyzji, poczucie stałego zdenerwowania i napięcia, kłopoty ze snem, niskie poczucie własnej wartości
  • mają problemy w relacjach międzyludzkich (np. problemy w środowisku rówieśniczym czy rodzinnym)
  • mają problemy w związkach (partnerskich, małżeńskich), także z problemami innymi niż uzależnienia

Dla kobiet

Nasz zespół w dużej mierze tworzą kobiety, dlatego też z dużą uważnością podchodzimy do problemów kobiet doświadczających trudności psychologicznych: uzależnionych (więcej znajdziecie o tym na naszej stronie w zakładce „Piszemy dla Was”), pozostających w destrukcyjnych związkach z osobami uzależnionymi, doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej, borykających się z trudnościami wychowawczymi .

W naszym kręgu kulturowym kobiety nadal obarczone są nierealistycznymi oczekiwaniami – nie tylko z zewnątrz, lecz również wobec samych siebie. Wiele z nas posiada zniekształcone przekonania na własny temat, które skutkują poczuciem niskiej wartości i ciągłym poczuciem bycia „niewystarczająco dobrą”. Chcemy pomóc Wam w budowaniu adekwatnej samooceny, poczuciu się ze sobą samą dobrze, polubieniu siebie i czerpaniu radości ze zwykłego, nieidealnego życia.