Szkolenia

Prowadzimy  również szkolenia z zakresu problematyki uzależnień oraz interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  w miejscu pracy.

Warsztaty i treningi dla dzieci i rodziców/opiekunów

 1. Trening charakteru czyli Trening Zastępowania Agresji (TZA).
 2. Trening Uważności w formie warsztatów dla rodziców:
 3. „Konsole, telefony, gry – jak pomóc dzieciom?”
 4. „Moc Ojca” – grupa warsztatowo-samorozwojowa dla ojców dzieci 10-15 lat

Warsztaty, szkolenia i treningi dla osób dorosłych

 1. Szkolenia z zakresu problematyki uzależnień i interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy
 2. Trening relaksacji
 3. Szkolenia dla pracowników MOPS/GOPS z zakresu:
 • zdobywania wiedzy na temat uzależnień i współuzależnienia
 • motywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia;
 1. Trening radzenia sobie ze złością
 2. Trening asertywności
 3. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich
 4. Trening Umiejętności Interpersonalnych