Anna Wieczorek

magister psychologii, trenerka umiejętności psychologicznych i społecznych

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ze specjalizacjami: stres organizacyjny, trening i warsztat psychologiczny oraz negocjacje i mediacje. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Intra – jako trenerka warsztatów profilaktycznych, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi (m.in. stowarzyszenie Opta, Fundacja Edukacji Społecznej, Społeczny komitet ds AIDS, Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, Program Stacja, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Stowarzyszenie Pozytywna Przestrzeń) i firmami prywatnymi działającymi w obszarze wsparcia psychologicznego i edukacji. Od 2006 prowadzę warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także wykłady i konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów, nauczycieli. Prowadzę konsultacje indywidualne, grupy i warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem, a także działania z zakresu rozwoju kompetencji miękkich dla osób dorosłych. Współpracuję z Akademią Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej prowadząc zajęcia na wydziale psychologii ze studentami studiów zaocznych z zakresu Interwencji kryzysowej w szkole. W pracy bliskie jest mi podejście systemowe, opierające się na założeniu, że każda osoba funkcjonuje na co dzień w różnych systemach, czy też środowiskach, które wpływają na jej stan psychiczny i emocjonalny. W kontakcie z drugim człowiekiem ważne są dla mnie uważność, szacunek i empatia. W Ametis prowadzę konsultacje indywidualne, a także warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem.