Anna Zwolińska

magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta par. W trakcie procesu certyfikacji w szkole psychoterapii humanistycznej Intra

Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ukończone specjalizacje to: psychologia zdrowia i psychoterapia). W latach 1998 – 2007 pracowałam jako psycholog – specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Leczeniu Uzależnienia i Współuzależnienia w Otwocku, od 1999 roku do 2021 r. pracowałam w Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku jako specjalista psychoterapii uzależnień i zastępca kierownika Oddziału. Od 2007 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, w ramach której współpracowałam z Poradnią ProPsyche, prowadziłam i prowadzę nadal Grupę Wsparcia dla trzeźwiejących/ zdrowiejących alkoholików i osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. W 2001 roku uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, nr 188 (Instytut Psychologii Zdrowia). W 2007 roku ukończyłam czteroletni kurs Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii Rodzin. Pracuję w nurcie integratywnym, pod superwizją superwizorów PTP. W moim przekonaniu proszenie o pomoc jest wyrazem najwyższej odwagi oraz dowodem na to, że człowiek się nie poddaje. Wierzę, że celem psychoterapii jest poprawa jakości życia osoby z niej korzystającej, bez względu na trudności, z jakimi aktualnie się zmaga i na przeżywane poczucie bezsilności czy bezradności. Pracując z terapeutą, tworząc z nim dobrą relację, każdy człowiek ma szanse na to, żeby zobaczyć swój problem z innej perspektywy, a co za tym idzie nadać mu inne znaczenie, a w końcu lepiej sobie z nim poradzić. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok. Odwagi!