Koncentracja życia wokół alkoholu

Koncentracja życia wokół alkoholu lub innej substancji zmieniającej świadomość to jeden z osiowych objawów uzależnienia. Życie osoby uzależnionej, a specyficznie przede wszystkim jej myśli „kręcą” się wokół tematu zdobywania pieniędzy na kolejną dawkę/butelkę; na piciu lub braniu (często w ukryciu przed najbliższymi) i minimalizowaniu konsekwencji takich zachowań.

Zaniedbywanie innych ważnych sfer życia

Ponadto objaw ten wiąże się z zaniedbywaniem innych ważnych sfer życia na rzecz picia alkoholu, np. osoba uzależniona lub nadużywająca nie poświęca uwagi wartościom bądź zjawiskom dotąd dla niej priorytetowym: nie spędza z najbliższymi czasu lub mocno ogranicza jego ilość; w pracy koncentruje się głównie na godzinach jej zakończenia lub nadchodzącym weekendzie; zaniedbuje swoje zainteresowania i życiowe pasje; nie rozwija się duchowo, zawodowo i w innych obszarach swojego życia. Ta charakterystyczna koncentracja myśli i energii życiowej na zdobywaniu, ukrywaniu i piciu alkoholu (lub przyjmowania innych substancji czy podejmowaniu aktywność – hazard, zakupy, seks i inne) powoduje również bezruch w takich obszarach, jak założenie rodziny, kontynuowanie edukacji, zastój w ścieżce kariery. Osoby uzależnione często wskazują przy tym na znaczne zawężenie spektrum widzenia, tzw. widzenie tunelowe. Koncentracja ich uwagi na doznaniu ulgi w wyniku picia czy brania jest tak silna, że nie dostrzegają cierpienia najbliższych, które jest konsekwencją tych zachowań. Dopiero odstawienie substancji
i podjęcie prób rzeczywistego zdrowienia (nie zaś wyłącznie utrzymywanie abstynencji) konfrontuje ich z cierpieniem, którego byli przyczyną. To trudny czas w zdrowieniu,
lecz niezbędny do jego kontynuacji.

Terapia osoby uzależnionej

W toku trwania terapii osoba uzależniona pracuje nad rozszerzeniem spektrum swojego widzenia poprzez rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia: podejmuje pracę nad sferą emocjonalną, na fundamencie której tworzy się głód alkoholowy; pracuje ze swoimi myślami i przekonaniami, pchającymi ją wcześniej w kierunku kontynuowania nałogowych zachowań oraz nad wartościami, które tworzą rdzeń jego przekonań i pomagają w utrzymaniu się w podjętych decyzjach. Ta praca wymaga czasu i zaangażowania, lecz niesie ze sobą zmianę wyczekiwaną zarówno przez osobę uzależnioną, jak i jej bliskich.